Contributie Majuso

Het contributiejaar voor Majuso loopt gelijk met het sportseizoen (= schooljaar) en de verschuldigde contributie is afhankelijk van de leeftijd en trainingsgroep (zie onderstaand overzicht). Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt vanaf oktober een vast bedrag per maand in mindering gebracht. Het 2de en 3de lid van een gezin krijgt een korting op de contributie. Voor aanmelding bij Majuso gelden geen inschrijfkosten.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

GroepHalfjaar contributie (2021-2022)
Jeugd Judo / Jiu-Jitsu (1 uur) € 60,00
Jiu-Jitsu (1,5 uur) € 71,00
Jeugd combi Judo en Jiu-Jitsu (2 lessen per week van 1 uur) € 97,50
ZekerBewegen € 5,00 per les
Korting 2de en 3de gezinslid € 4,50 per halfjaar
Steunende leden € 10,00 per jaar

Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie bij voorkeur d.m.v. een afmeldingsformulier (deze zijn tijdens de training verkrijgbaar of hier te downloaden)

Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)

Majuso is aangesloten bij de JBN. Dit is o.a. noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan wedstrijden en toernooien die door diverse verenigingen (ook Majuso) worden georganiseerd. Het reglement van de JBN verplicht leden van de aangesloten verenigingen ook lid te zijn van de JBN. Aan dit lidmaatschap zijn ook kosten verbonden.

Bij beginnende judoka’s is niet altijd meteen zeker dat zij daadwerkelijk kiezen voor de judosport. Om de drempel, om toch te kiezen voor deze sport, niet te hoog te leggen, legt Majuso bij beginnende judoka’s nog niet zozeer de nadruk op het lidmaatschap van de JBN. Voor de meer ervaren judoka (vanaf gele band) gaat deze redenering echter niet meer op. Vanaf gele band geldt dan ook dat het lidmaatschap van JBN verplicht is.

Elke judoka die de gele band behaald zal door Majuso aangemeld worden als lid van de JBN. Alle informatie omtrent het lidmaatschap van de JBN is terug te vinden op de website van de JBN (www.jbn.nl). Indien dit van toepassing is wordt u hier vanzelf over geïnformeerd.

Dit is overigens niet van toepassing op onze Jiu-Jitsu afdeling, hierbij is vooralsnog het lidmaatschap van de JBN niet verplicht.