1e Cursus Fit, Veilig en Valbreken groot succes. - Vervolg ZekerBewegen

Woensdagmiddag 3 februari is in de dojo van judovereniging Majuso de eerste cursus Fit, Veilig en Valbreken afgerond. 9 Enthousiaste deelnemers, variërend in leeftijd van 56 tot 79! jaar, hebben onder leiding van instructeur John Timmermans een programma gevolgd om te leren hoe je bij een val mogelijke schade kunt voorkomen of in ieder geval beperken.

Met uitspraken als “zeer leerzaam” (Mia Trepels 79 jaar), “in zo korte tijd zoveel leren” (Tiny Selen 73 jaar), “niet meer bang om te vallen” (Mia Trepels 56 jaar) en “vallen wordt rollen” (Wil Bax 73 jaar) onderstreepten enkele deelnemers hun enthousiasme.

Het gegeven dat zeker 6 deelnemers zich hebben ingeschreven voor een vervolgtraject toont ook aan hoe belangrijk het gevonden wordt om het geleerde te onderhouden.

Alle deelnemers zijn het er unaniem over eens dat deze cursus heeft bijgedragen aan het bewuster bewegen en een groter gevoel van zekerheid bij lopen/fietsen nu men heeft geleerd wat te doen bij een onverhoopte val. Ze bevelen dan ook iedereen (en zeker senioren) aan om deze cursus te gaan volgen.

De mogelijkheid om de cursus te volgen is er zeker.

Onder de nieuwe naam “ZekerBewegen” start woensdag 9 maart de 2e cursus en dankzij een stevige subsidie van Stichting Bree / Sportdorp Maasbree kan, nu nog voor een minimale eigen bijdrage, de cursus gevolgd worden.

Voor meer informatie kijk op www.majuso.nl of bel Jan Hendriks, 06-19971230.

Wilt u meer weten, bekijk dan onderstaande documenten: 

- Flyer

- Informatie FVV

- Opgaveformulier